پرسشنامه ارزیابی شدت آرتروز زانو

این پرسشنامه، صرفاً تخمینی از احتمال وجود آرتروز زانو در شما را برآورد می‌کند.
بدیهی است با معاینه بالینی توسط پزشک متخصص و مشاهده نتایج آزمایشات، اسکن وعکس‌های زانوی شما، می‌توان نظرقطعی‌تری نسبت به شدت آتروز زانو ارائه کرد.
اما پیشنهاد می‌کنیم این پرسشنامه را برای خود یا والدین خود تکمیل کنید و در پایان از گزارش آن برای تصمیم‌گیری نسبت به مراجعه یا عدم مراجعه به پزشک و شروع درمان استفاده کنید.

فهرست

You cannot copy content of this page

Call Now Buttonتلفن نوبت دهی کلینیک