چه ورزش‌هایی برای زانو مضر هستند؟-min

چه ورزش‌هایی برای زانو مضر هستند؟