عوارض پیچ خوردگی زانو و بهترین درمان برای زانوی پیچ خورده

پیچ خوردن زانو مشکل شایعی است که می‌تواند باعث آسیب رسیدن به رباط‌ها و غضروف در زانو شود. این مشکل اغلب منجر به درد و تورم، بی ثباتی و محدودیت عملکرد زانو می‌شود. جدی‌ترین پیچ خوردگی‌های زانو معمولاً در فعالیت‌های ورزشی اتفاق می‌افتند که در آن‌ها ترکیبی از سرعت، تغییر جهت‌های ناگهانی و برخوردهای فیزیکی منجر به آسیب دیدگی می‌شوند.

ویژگی‌های ساختاری زانو را بررسی کنیم تا بفهمیم چگونه پیچش زانو می‌تواند به آسیب دیدگی منجر شود. این مشکل به ویژه در ورزش‌هایی که ورزشکاران از کفش‌های استوک استفاده می‌کنند، مانند فوتبال یا راگبی، و یا در اسکی رخ می‌دهد. در این ورزش‌ها، در هنگام چرخش، کف پا ممکن است ثابت بماند در حالی که ساق پا می‌چرخد و این می‌تواند به پیچ خوردگی زانو منجر شود.

پیچ خوردگی زانو ممکن است باعث صدمه و آسیب به یک یا چند رباط زانو شود و یا منجر به آسیب دیدن غضروف یا منیسکوس شود که ممکن است منجر به پارگی شود. در اینجا، به بررسی شایع‌ترین آسیب‌های مرتبط با پیچ خوردگی زانو، روش وقوع آن‌ها و روش‌های درمانی آن‌ها خواهیم پرداخت.

آناتومی زانو 


ساختارهایی که بیشتر در پیچ خوردگی زانو پیچ دچار آسیب می‌شوند رباط‌ها و منیسک‌ها هستند.

دو جفت رباط در زانو وجود دارد که حرکت مفصل زانو را کنترل می‌کنند. رباط‌های طرفی (داخلی و خارجی) در دو طرف مفصل زانو قرار دارند و حرکت زانو به طرفین را کنترل می‌کنند.

رباط‌های صلیبی قدامی و خلفی (ACL و PCL) در داخل مفصل زانو قرار دارند و حرکات زانو به جلو و عقب را کنترل می‌کنند. در بالای استخوان ساق پا (استخوان درشت نی) دو قطعه غضروف کشسان بسیار ضخیم با شکل هلالی خاصی ، داخل مفصل زانو را پوشانده‌اند. این دو غضروف منیسک نام دارند. مینیسک‌ها مثل ضربه گیر برای مفصل عمل کرده و باعث می‌شوند زانو حرکت همواری داشته باشد.

صدمات شایع زانو ناشی از پیچ خوردگی آن 


صدمات شایع زانو ناشی از پیچ خوردگی آن

 • شایع‌ترین صدمات زانو به ترتیب کثرت شیوع ، عبارتند از:
 • آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی (ACL)
 • پارگی منیسک: غضروف خاص زانو
 • آسیب دیدگی رباط جانبی داخلی (MCL)
 • آسیب دیدگی‌های چندگانه: وقتی بیش از یک ساختار در زانو آسیب دیده باشد
 • آسیب دیدگی رباط صلیبی خلفی (PCL)
 • رباط جانبی خارجی (LCL)

صدمات رباط‌های زانو

صدمات رباط‌های زانو

هنگامی که پیچ خوردگی زانو شدید باشد ، ممکن است به یک یا چند رباط بیش از حد فشار وارد شده و در نتیجه بیش از حد کشیده شوند. به این حالت اصلاحا پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن زانو گفته می‌شود. بسته به شدت آسیب، سه درجه مختلف پیچ خوردگی زانو وجود دارد:

 • درجه 1: هیچ یک از الیاف رباط پاره نشده و یا صرفا تعداد کمی از الیاف رباط پاره شده است، و در وقع الیاف رباط صرفا بیش از حد کشیده شده‌اند.
 • درجه 2: تعدادی از الیاف رباط پاره شده اما رباط هنوز سالم است.
 • درجه 3: کل رباط پاره شده است، که اصطلاحا به این حالت پارگی کامل رباط گفته می‌شود.

صدمات رباط‌های جانبی 

صدمات رباط‌های جانبی

رباط‌های جانبی داخلی و خارجی در دو طرف مفصل زانو قرار دارند، رباط‌های جانبی داخلی در سمت داخلی (نزدیک به زانوی دیگر) و رباط‌های طرفی خارجی در سمت بیرونی زانو قرار دارند.

آسیب دیدگی رباط جانبی داخلی (MCL)

رباط جانبی داخلی معمولاً بیشتر دچار آسیب دیدگی می‌شود و این آسیب دیدگی معمولا مواقعی ایجاد می‌شود که نیرویی از سمت بیرونی زانو، زانو را به سمت داخل پا هل بدهد.

آسیب دیدن رباط جانبی داخلی در اسکی نیز، به ویژه در میان مبتدیان شایع است، زیرا ” حرکت شخم” در اسکی روی برف بر رباط جانبی داخلی فشار وارد می‌کند که این فشار در صورت سقوط فرد، به نحوی که زانو به سمت داخل و پا به سمت خارج حرکت کند ممکن است خیلی شدید شود.

آسیب دیدگی رباط جانبی خارجی (LCL)

رباط جانبی خارجی زمانی دچار صدمه می‌شود که نیرویی از داخل زانو آن را به سمت بیرون هل دهد و بنابراین بر سمت بیرونی زانو فشار وارد کرده و باعث کشش بیش از حد رباط خواهد شد.

آسیب دیدگی رباط‌های خارجی زانو چندان شایع نیست زیرا ساق پای دیگر سدی ایجاد می‌کند که از زانو در برابر این نوع آسیب محافظت می‌کند.

صدمات مربوط به رباط‌های صلیبی

صدمات مربوط به رباط‌های صلیبی

رباط‌های صلیبی حرکت استخوان‌های زانو به جلو و عقب را کنترل می‌کنند، به همین دلیل در صورت پیچ خوردگی زانو اغلب دچار گشیدگی شدید می‌شوند. شایع‌ترین آسیب دیدگی رباط‌های زانو، صدمات رباط صلیبی قدامی (ACL) است.

صدمات رباط صلیبی قدامی (ACL)

متداول‌ترین علت آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی پیچ خوردگی شدید زانو است، که معمولاً در هنگام تغییر جهت یا چرخش‌های سریع در هنگام دویدن اتفاق می‌افتد.

این نوع آسیب در حین برخوردهای فیزیکی ورزشی که طی آن‌ها کف پا به زمین چسبیده و استخوان ساق پا خیلی به جلو یا عقب کشیده می‌شود هم ممکن است ایجاد ‌شود.

علائم کلاسیک آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی زانو شامل درد آنی، تورم (در عرض چند ساعت)، نوعی صدای ترکیدن قابل شنیدن و خالی کردن زانو است.

اگر در گذشته زانویتان پیچ خورده باشد و در حال حاضر مرتبا دچار مشکلات بی‌ثباتی زانو می‌شوید، احتمال این که رباط صلیبی قدامی شما آسیب دیده باشد زیاد است.

صدمات رباط صلیبی خلفی (PCL

پیچ خوردگی زانو خیلی کم ممکن است منجر به صدمات رباط صلیبی خلفی (PCL) شود. این رباط معمولا در مواقعی که زانو بیش از حد به عقب خم شود صدمه می‌بیند تا در اثر پیچ خوردگی زانو.

علائم صدمات رباط صلیبی خلفی معمولا خفیف است و به همین دلیل این نوع صدمات غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرند. شایع‌ترین علامت آن است که فرد به طور مداوم احساس می‌کند زانویش “مشکلی دارد و خوب کار نمی‌کند “

پارگی غضروف 

پارگی غضروف زانو

منیسک زانو یکی از ساختارهایست که مستعد آسیب دیدگی و پاره شدن در اثر پیچ خوردگی زانوست. متداول‌ترین حالتی که منیسک دچار آسیب دیدگی می‌شود زمانی است که کف پا روی زمین ثابت و  زانو کمی خم است و به طور ناگهانی دچار پیچ خوردگی می‌شود، یا در هنگام تغییر جهت حرکت و یا در هنگام برخوردهای فیزیکی.

سیستم خون‌رسانی منیسک بسیار ضعیف است و به همین دلیل آسیب‌های منیسک خیلی کند بهبود پیدا می‌کنند. معمولاً منیسک داخلی، در قسمت داخلی زانو است که در اثر وارد آمدن فشار اضافی در قسمت داخلی زانو دچار آسیب می‌شود.

شاخص‌های متداول آسیب‌های غضروفی در اثر پیچ خوردگی زانو، شامل درد هنگام راه رفتن یا صاف کردن پا، تورم (معمولاً در عرض 48 ساعت) و در بعضی موارد قفل شدن زانوست که به دلیل گیر کردن قسمت پاره شده غضروف در مفصل ایجاد شده و مانع حرکت زانو می‌شود.

صدمات چندگانه

در اثر پیچ خوردگی زانو اغلب، بیش از یک ساختار زانو دچار آسیب می‌شود. ممکن است بیش از یک رباط، معمولاً رباط صلیبی قدامی و رباط جانبی داخلی آسیب ببیند، و یا ترکیبی از آسیب دیدگی رباط و غضروف ایجاد شود.

حتی ممکن است سه ساختار دچار آسیب دیدگی شوند. رایج‌ترین ترکیب سه گانه، آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی(ACL )، رباط جانبی خارجی زانو (LCL ) و مینیسک است که اصطلاحا به آن “جراحت سه گانه ناخوشایند زانو” گفته می‌شود.

واضح است که صدمات چندگانه‌ای که در آن چندین ساختار صدمه ببینند است، بسیار جدی‌ترند و احتمالاً بهبودی آن‌ها زمان بیشتری طول می‌کشد.

درمان پیچ خوردگی زانو 


درمان پیچ خوردگی زانو

برای درمان فوری و اولیه پیچ خوردگی زانو لازم است مراحل پنج‌گانه زیر را دنبال کنید: محافظت، استراحت، یخ، فشرده‌سازی و ارتفاع. درمان‌های بعدی به نوع آسیب دیدگی‌ ناشی از پیچ خوردگی بستگی دارد شما می‌توانید با استفاده از لینک‌های بالا اطلاعات بیشتری در مورد بهترین روش‌های درمان صدمات خاص زانو اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 • محافظت: پس از پیچ خوردن زانو لازم است از آن در برابر صدمات بیشتر محافظت کنید. این کار ممکن است شامل آتل بندی زانو یا استفاده از بریس برای بی حرکت کردن زانو و یا استفاده از عصا برای برداشتن فشار وزن از روی زانو باشد.
 • استراحت: از هرگونه فعالیت شدیدی که شرایط زانو را بدتر می‌کند خودداری کنید تا زانو بتواند بهبود یابد.
 • یخ: به طور منظم هر چند ساعت یک بار به مدت 10-15 دقیقه روی زانوی آسیب دیده خود یخ بگزارید. این کار به کاهش تورم و درد کمک می‌کند. استفاده از یخ روش‌های مختلفی دارد، اما برای جلوگیری از مشکلات بیشتر استفاده از یخ باید به شکلی بی خطر و موثر انجام شود برای اطلاعات بیشتر به بخش یخ درمانی مراجعه کنید.
 • فشرده سازی: استفاده از بانداژ فشرده سازی به حمایت از زانو و کاهش تورم کمک می‌کند.
 • ارتفاع: بالا قرار دادن زانو، در حالت ایده آل در ارتفاعی بالاتر از سطح قلب، به کاهش تورم کمک می‌کند.

اگر زنویتان پیچ خورده و دچار درد و یا تورم هستید، اصول پنج گانه بالا را رعایت کرده و برای معاینه به یک پزشک مراجعه کنید.

تشخیص زودهنگام پارگی رباط و غضروف در کاهش خطر بروز مشکلات مداوم و مزمن ضروری است، بنابراین در صورتی که دچار پیچ خوردگی زانو شدید، هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید.

اگر علائم مشکل شما شبیه به علائم هیچ یک از آسیب دیدگی‌های ذکر شده مربوط به منیسک یا رباط زانو نیست، برای تشخیص علت درد خود به یک پزشک متخصص زانو مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

48 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام سر پا بودم زانوم برگشت دوباره سر جاش اومد الان نه کبودی داره نه ورم فقط یکم موقه راه رفتن میلنگم یکمم درد داره ممنون میشم بگید زانوم چی شده زانومم حرکت میدم دستمو میزارم رو زانوم استوخونهای زانوم صدا میدن

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۵۲

   سلام وقت بخیر با توجه به توضیحاتی که شما دادید به احتمال بسیار زیاد آسیب به زانو وارد شده و باید حتماً مورد معاینه و بررسی تخصصی قرار بگیرید

   تعیین وقت
   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
  • سلام از رو چهار پایه افتادم زانو پیچ خورد بعد از چند روز استراحت خوب شد ولی از اون روز به بعد زانوم خیلی سریع دوباره پیچ میخوره حتی با پاین اومدن از پله باید برا درمانش چی کار کنم؟

   پاسخ
   • دکتر بهنود صمدی
    ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۱

    با توجه به شرایطی که شما توضیح دادید به احتمال زیاد کشیدگی و یا پارگی در رباط ها یا لیگامان های طرفی زانو ایجاد شده و آن را ضعیف کرده است خیلی ساده تر ثبات زانوی شما تضعیف شده است به منظور درمان باید حتماً از زانوبندهای طبی و همچنین فیزیوتراپی تخصصی استفاده کرد

    تعیین وقت
    ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

    پاسخ
    • سلام.من نزدیک هفت سال پیش پارگی رباط صلیبی زانو راست داشتم و عمل کردم حالا ن پایم خوب شده دوباره مشکل زانو پا چپ دارم پیچ می خورد درد دارد من نمی خواهم عمل کنم یک را کاری برایم پیداکند یک داروی خوبی باشد از شما ممنون میشم

     پاسخ
     • دکتر بهنود صمدی
      ۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۶:۰۶

      با توجه به مشکلی که شما شرح دادید بایستی که حتما معاینه بالینی انجام شده و در کنار آن تصاویر رادیوگرافی و یا ام ار ای تهیه شود تا بتوان طبق آن درمان را در نظر گرفت

      02188801800

    • سلام پام توی راه پله پیچ خورد ، و پشت زانو بسیار درد میکنه ، و الان چند ماهی هست ولی دردش بیشتر شده که کمتر نشده ،

     پاسخ
     • دکتر بهنود صمدی
      ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵

      با توجه به پیچ خوردگی احتمالا آسیب در کپسول مفصلی است که باید معاینه شده و ام آر آی تهیه شود تا بتوان درمان را در نظر گرفت

      ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

 • سلام من دیروز وقتی که سرپابودم زانوم پیچ خوردوزمین خوردم والان زانوم خیلی درد داره ونمیتونم روش خوب راه برم بایدچیکارکنم.

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۴:۲۱

   باید معاینه انجام شود. در ساده ترین حالت التهاب دارد که باید دارو دریافت کنید و در صورت لزوم فیزیوتراپی شود.

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
   • سلام من زانوم پیچ خورد و ی صدای تق داد اما الان دردی در زانوم ندارم فقط انگار عضلات ماهیشه پشت ساق پام گرفته است ایا مشکلی است؟ زیاد ک خم میکنم یکمی درد در زانوم حس میشه

    پاسخ
   • علی محمدی
    ۴ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۰۳

    سلام بنده ۸ ماه پیش acl زانوی راست به همراه منیسک مدیال جراحی کردم و ریکاوری قوی انجام دادم و حدود دو ماهی هست که باز شروع به فوتبال کردم ولی دیروز توی سالن وقتی سعی کردم به توپ برسم زانوم به سمت خارج پیچ خورد و از فردای اون اتفاق درد در پشت زانو و قسمت خارجی زانو دارم ولی خیلی شدید نیست فقط در راه رفتن مقدار کمی لنگ میزنم و زانوم کامل کامل خم نمیشه

    میخواستم ببینم مشکل چی هست با توجه به اینکه تازه جراحی کردم ممنون میشم راهنماییم کنید

    پاسخ
    • دکتر بهنود صمدی
     ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶

     احتمالا آسیب لیگامان دارید که پیشنهاد می شود فعلا یک دوره فیزیوتراپی انجام شود

     ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

     پاسخ
  • سلام
   من از بچگی زانو درد داشتم یکبار دکتر در دوران بچگی و یکبار هم در سن بالا رفتم هردو دکتر با دیدن عکس از زانو و لگن گفتن که احتیاج به عمل دارین از ناحیه لگن که من انجام ندادم الان باز زانو درد هام شروع شدن و احساس پیچ خوردگی دارم انگار هر لحظه میخان پیچ بخورن و البته یکی از پاهام چند روز ورم هم داشت که خودش خوب شد چکاری باید انجام بدم؟

   پاسخ
   • دکتر بهنود صمدی
    ۱۷ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۱۸

    به منظور بررسی دقیق تر و دریافت مشورت تصویر مدارک پزشکی را در شماره واتس اپ ۰۹۱۰۷۸۰۳۱۵۵ ارسال نمایید

    پاسخ
 • سلام ..پسرم شش سالشه از بالای مبل پریده خودش میگه پام پیچ خورد و یه صدایی از بالای زانوم شنیدم الانم از قسمت بیرونی بالای زانو درد شدیدی داره تو این شرایط کرونایی چکار باید بکنم

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴

   با توجه به آسیبی که به پای ایشان وارد شده است بهتر است معاینه شده و در صورت لزوم عکس رادیوگرافی تهیه شود به دلیل شرایط سنی و باز بودن صفحات رشد �ن اقدام بایستی که سریع‌تر انجام شود تا از آسیب به صفحات رشدی جلوگیری کرد

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام من با پای خیس روی سرامیک سر خوردم الان زانو درد شدید دارم ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴

   در این مواقع اسیب به لیگامان ها و رباط ها وارد می شود که باید معاینه شده و دارو دریافت کنید
   در صورت لزوم هم فیزیوتراپی انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام .زانوم تو سالن پیچ خورده الان پشت زانم و دوطرف زانوم راه که میرم دردمیگیره مشکلش چیه؟

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۵

   التهاب به وجود آمده که باید دارو تجویز ده و به احتمال زیاد فیزیوتراپی انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
   • با سلام، بنده25 سالمه، چند ماه قبل موقع تعویض چرخ ماشین حین بلند شدن زانوم صدای تق بلند داد،شبیه پیچ خوردن شد،الان بعد چند ماه بغل بیرونی زانوم یکم درد داره، هرروز چند بارم حین بلند شدن از زمین صدای تق محکم میده،ممنون میشم راهنماییم کنید

    پاسخ
    • دکتر بهنود صمدی
     ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵

     اسیب در آن مقطع ایجاد شده که باید درمان می شده است و الان مزمن شده که می توان با انجام فیزیوتراپی آن را برطرف کرد

     ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

     پاسخ
 • سلام من یه خانم ۴۵ساله هستم دیروز تواشپزخونه سرخوردم وزانوم پیچ خورده درد شدیدی داشتم و پامو نمیتونم زمین بزارم احساس میکنم خالی میشه زانوم عکس گرفتن بیمارستان که چیزی نبود وباید ام ار ای انجام بدم خواستم بدونم ممکن رباطای پا پارگی دچار پارگی شدند؟

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۴

   بله احتمال آسیب به رباط ها و منیسک زانو هست
   اما پیشنهاد می شود قبل از تهیه ام ار ای چند جلسه فیزیوتراپی برای کاهش درد و ورم انجام شود و بعد در صورت ادامه داشتن مشکل ام ار ای انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سید فرشید چهل تنان
  ۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۲

  سلام درحال بازی فوتبال بودم یهویی زانوم پیچ خورد صدا هم داد احساس کردم زانوم جدا شده یکم کوچولو ورم داره پشت زانوم هم ورم کرده یکم درد داره ولی زانومو نمیتونم خم کنم درد داره ولی مرتب یخ گذاشتم ولی خم نمیشه نمیتونم ممنون که راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۸ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷

   باید حتما دارو تجویز شده و جلسات فیزیوتراپی انجام شود و بعد از این جلسات ام ار ای زانو رو تهیه کنیم

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
   • سلام من چند ماه پیش در یک برخورد فوتبالی پام پیچ خورد الان درد کمی در پشت زانو دارم ولی بیشتر وقتی که مدتی بشینم بعد بخوام بلند بشم انگار پام قفل میکنه و درد داره بنظرتون چطوری میشه درمان کرد

    پاسخ
    • دکتر بهنود صمدی
     ۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۸

     احتمالا آسیب مختصری در منیسک دارید که می توان با فیزیوتراپی به درمان آن کمک کرد

     ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

     پاسخ
 • سلام من نمیدونم چرا ولی وقتی دوزانو میشم انگار که زیر زانوی چپم طرف راستش خیلی کم باد کرده چیه اگه قراره چیز بدی شه لطفا بگید که پیشگیری کنم

  پاسخ
 • امیرحسین شیرزاد
  ۹ مهر ۱۳۹۹ ۲۰:۴۲

  سلام فوتبال بازی میکردم توی یک چرخش ناگهانی در حالی که کف پام به زمین چسبیده بود زانوم خالی کرد از شب بعد شروع به ورم و درد کرد . بعد الان بعد از سه هفته میتونم زانوم رو صاف و خم کنم و نرم دوی کنم ولی توی چرخش داخلی مشکل دارم . دوی سرعتم نمیتونم برم و موقع پاس دادن داخل زانوم درد نداره فقط میسوزه . مشکل چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸

   با توجه به شرح حال به احتمال بسیار آسیب به منیسک وارد شده است که باید معاینه شده و ام ار ای از زانو تهیه شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید من چند روز پیش وقتی از نزدبان پایین می اومدم توی اخرین پله که پام رو گذاشتم روی زمین نتونستم تعادلم رو حفظ کنم پای چپم پیچ خورد والان چند روزه هم ورم داره و وقتی میخوام راه برم بعضی وقت ها شدید درد میگیره و زانوی من هم مشکلa v n رو دارم چیکار کنم

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶

   سلام باید معاینه شده و دارو تجویز شود و چند جلسه فیزیوتراپی تخصص کنید

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام امروز توسالن اسکیت داشتم باکفش اسکیت سرمیخوردم زانوم پیچ خوردقسمت داخلی زانوم خورد زمین پام به سمت بیرون رفت خیلی درد گرفت ولی بلند شدم ادامه دادم با کفش اسکیت نفهمیدم ولی موقع برگشت به خونه به زور راه رفتم الانم خیلی شدید درد میکنه به زور راه میرم نمیتونم تکونش بدم لطفا راهنمایی کنین

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۱

   با توجه به آسیب وارده به زانو باید معاینه شده و دارو تجویز شده و جلسات فیزیوتراپی انجام شود
   در صورت کاهش وزن و وجود علایم درد و … ام آر آی از زانو تهیه شود

   پاسخ
 • سلام یک سال بود فوتبال بازی نکرده بودم بعد از یک سال که فوتبال بازی کردم اولین لمس توپ پای چپ از زانو پیچ خورد. وقتی قدم ور میدارم از قسمت پشت زانو بد جور احساس درد میکنم

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۲۳

   احتمالا کش آمدگی رباط زانو و لیگامان طرفی آن را دارید که بهتر است معاینه شده و ام ار ای از زانو تهیه شود تا براساس آن درمان انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام من فوتبال می‌کردم وداشتم به سرعت طرف دروازه حریف میرفتم من را خطا زد ومحکم به زمین خوردم ویک طرف خارجی زانو ام درد دارد

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۷ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۰۱

   آسیب ایجاد شده التهاب برای شما ایجاد کرده است اما برای تشخیص صحیح باید معاینه بالینی انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • شیبا شیرازی
  ۲ دی ۱۳۹۹ ۰۵:۳۹

  من دیروز موقع پایین اومدن از پله ها پام پیچ خورد احساس میکردن اگه دوباره پیچ بخوره درست میشه بعداز ظهر با صدای تق پیچ خورد .و درست شد کمی احساس درد داشتم .فقط صبح که از خواب پاشدم قادر به راه رفتن نبودم .لطفا راهنمایی م کنید چه کار کنم

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷

   با توجه به گزارش شا احتمالا آسیب لیگامان در زانو وجود دارد که باید معاینه شده و پس از تهیه ام آر آی طرح درمان ریخته شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ
 • سلام هنگامی که زانوم ۱۵۰ درجه میشه شروع میکنه به تیر کشیوگدن الان بایه چیکار کنن

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹

   سلام وقت بخیر
   به منظور دریافت مشاوره دقیق تر اطلاعات زیر را در اختیار بگذارید؛

   ۱. سن بیمار
   ۲. شرح حال بیماری
   ۳. تصویر مدارک پزشکی
   ۴. اقدامات درمانی که تاکنون انجام شده و نتیجه آن

   شماره واتس آپ ۰۹۱۰۷۸۰۳۱۵۵

   پاسخ
 • سلام من دیشب داشتم توپ بازی میکرم اومدم شوت بزنم یهو زانوم پیچ خورد و قسمت داخلی زانوم درد داره هنگام راه رفتم باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • دکتر بهنود صمدی
   ۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰

   احتمالا التهاب مختصری دارید که باید دارو تجویز شود اگر بهتر نشد جلسات فیزیوتراپی انجام شود

   ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonتلفن نوبت دهی کلینیک