تشخیص مشکلات زانو معاینه، سی تی اسکن و ام آر آی (MRI) زانو