روش مناسب یخ گذاشتن-min

روش مناسب یخ گذاشتن روی ناحیه اسیب دیده